3 lutego 2021
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia””. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:

  1. Na oknie kontekstowym jednostek dodano opcję ‚w roku’ umożlwiającą zmianę trybu działania pola ‚Stan słownika’ tego okna. Włączenie tej opcji wyświetla wszystkie jednostki aktywne w danym roku.
  2. Na listach ‚Zadania’ oraz ‚Przedsięwzięcia’ dodano kolumnę ‚Rok zamknięcia’
  3. Na listach ‚Zadania’ oraz ‚Przedsięwzięcia’ dodano możliwość ukrycia pozycji zamkniętych z danym rokiem
  4. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-27S z planem
  5. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-28S z planem
  6. Zmodyfikowano reguły kontrolne weryfikujące zgodność sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z planem