29 września 2022
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.00.16

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.00.16. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:

1. Uzależniono możliwość otwarcia okresu od tego czy w serwisie
dystrybucyjnym otwarcie takiego okresu zostało umożliwione

2. Dodano zapisywanie zdarzenia usunięcia sprawozdania również w
mechanizmie usuwania okresów sprawozdawczych

3. Na formatce 'Jednostka organizacyjna’ usunięto sekcje 'Osoba
kontaktowa’

4. Na formatce 'Jednostka organizacyjna’ dodano pole 'Nazwa skrócona’.
Gdy to pole jest wypełnione to jego zawartość wyświetlana jest na oknie
kontekstowym jednostek w kolumnie 'Nazwa’. Dodano kolumnę 'Nazwa skrócona’
również na liście jednostek w module Administracja

5. Zmodyfikowano mechanizm uzupełniania sprawozdań. Gdy w jednostce
organizacyjnej wpisano dane w sekcji 'Rachunek, o którym mowa w art. 223′
to na ich podstawie generowane są dla tej jednostki organizacyjnej nagłówki
sprawozdania Rb-34s