28 października 2022
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.04.19

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.04.19. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:

1. Na liście zadań dodano kolumnę 'Jednostka organizacyjna’