3 kwietnia 2023
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.052.00.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Udostępniono opcję masowego importu sprawozdań ze wskazanego folderu na dysku. W przypadku gdy importowane jest sprawozdanie Rb-50x oraz Rb-27ZZ a nie istnieje takie to przed importem generowana jest odpowiednia metryka.