27 czerwca 2023
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. W module Budżet na liście dokumentów w kategoriach 'Plany finansowe do projektu budżetu’ oraz 'Plany finansowe’ dodano opcję w menu 'Import planu finansowego dla jednostki typu ‘inna (wyłącznie planistyczna)’’. Przed importem konieczne jest zaznaczenie wyłącznie jednej jednostki typu 'inna (wyłącznie planistyczna)’ i to dla niej zostanie utworzony importowany plan finansowy.
2. Dodano dodatkowe grupowanie pozycji (dla G i M) na wydrukach Rb-34s
3. W module Administracja dodano nową gałąź 'Zalogowani użytkownicy’. Prezentuje ona listę użytkowników zalogowanych aktualnie do bazy. Po otwarciu listy należy użyć przycisku Odśwież.
4. Na formatkach sprawozdań Rb-30s oraz Rb-34s w tabelach zmiennopozycyjnych umożliwiono grupowanie