26 września 2023
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.00.24

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.00.24. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Na oknie logowania dodano informacje o stanie klawiszy CapsLock i NumLock
2. Na liście użytkowników dodano możliwość jej filtrowania (tylko aktywni/wszyscy/zablokowani)
3. Na belce głównej aplikacji dodano informacje o ostatnio udanym logowaniu, ostatnio nieudanym logowaniu oraz o liczbie dni do wygaśnięcia hasła (jeśli dotyczy)
4. Na formatce 'Użytkownik’ dodano opcję 'Wymagana zmiana hasła po zalogowaniu’
5. W module Administracja dodano opcję 'Polityka haseł’. Umożliwia ona włączenie polityki haseł oraz jej konfigurację
6. Na formatce 'Polityka haseł’ umożliwiono wyłączenie aktywności poszczególnych grup opcji
7. Na liście użytkowników dodano przycisk 'Odśwież’
8. Dodano rolę systemową 'Admin polityki haseł’
9. W polityce haseł minimalną wartość opcji 'minimalny okres ważności’ ustalono na 0
10. Bez względu na to czy w polityce haseł ustalono blokadę czasową czy stałą, to użytkownik, po przekroczeniu progu błędnych logowań, ma ustawiony znacznik 'Blokada logowań’