5 lipca 2024
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 8.007.02.04 – zalecamy pilną aktualizację.
Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 8.007.02.04. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\SJOBestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:

1.       Poprawiono obsługę TLS 1.2 w komunikacji z Serwerem Dystrybucyjnym