4 lipca 2022
Drukuj
Instalacja/aktualizacja SJO BeSTii – najczęstsze pytania
1. Skąd otrzymać plik licencyjny?

Podczas pierwszego uruchomienia programu SJO BeSTi@ konieczne jest zaimportowanie pliku licencyjnego. Jest nim plik XML zawierający dane o jednostce organizacyjnej, która będzie obsługiwana przez program. Plik z danymi jednostki powinien zostać przygotowany w systemie BeSTi@ i dostarczony przez macierzystą JST.

By wygenerować plik z danymi jednostki w programie BeSTi@ należy przejść do modułu Administracja, wybrać gałąź Jednostki i podświetlić daną jednostkę na liście. Następnym krokiem jest przejście do menu Plik, wybranie opcji Eksport do pliku XML i zapisanie pliku w wybranej lokalizacji. Tak przygotowany plik należy przekazać JO jako plik licencyjny.

 

2. Co zrobić, gdy po uruchomieniu programu pojawia się komunikat „Element ExecuteNonQuery wymaga otwartego i dostępnego połączenia (Connection)”?

W takiej sytuacji należy otworzyć folder, w którym zainstalowany jest program BeSTi@ / SJO BeSTi@ (np. klikając na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje Otwórz lokalizację pliku). Następnie należy zlokalizować plik „dbsettings” o rozszerzeniu XML i usunąć go z folderu. Po wykonaniu tej operacji można ponownie uruchomić program; pojawi się wówczas możliwość podania parametrów połączenia do bazy danych.

 

3. Na jakiego użytkownika należy się zalogować przy pierwszym uruchomieniu programu po inicjacji bazy danych?

Należy zalogować się na konto administratora systemu, które służy do zakładania/usuwania innych kont w systemie.

Login: sysadmin
Hasło: adm

 

4. Co zrobić, gdy podczas aktualizacji programu wyświetla się komunikat „Musisz być adminem!”?

Należy uruchomić program ponownie, klikając na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”. Następnie można normalnie zalogować się do programu, przejść do zakładki Narzędzia i wybrać opcję Pobierz aktualizacje.

 

5. Co zrobić, gdy po próbie aktualizacji pojawia się komunikat „Some files could not be created. Please close all applications, reboot Windows and restart this installation”?

Powyższy komunikat pojawia się w wyniku nieudanej aktualizacji. Należy pobrać wersję instalacyjną („Uaktualnienie„) dostępną tutaj, a następnie uruchomić i zainstalować ją na stanowisku, na którym aktualizacja przez moduł LiveUpdate zakończyła się niepowodzeniem.