19 listopada 2018
Drukuj
Błąd: Invalid object name ‚#zaznaczoneJst’.
Problem: 

Podczas pracy w systemie BeSTi@ wystąpił błąd o treści Invalid object name ‚#zaznaczoneJst’.

Rozwiązanie: 

Należy zamknąć i ponownie uruchomić system BeSTi@.