15 marca 2019
Drukuj
Dodawania nowego okresu sprawozdawczego – błąd logowania za pomocą konta NT AUTHORITY/LOCALSERVICE
Problem: 

Podczas próby dodania nowego okresu sprawozdawczego pojawia się komunikat: „Nie można utworzyć kopii bazy danych. Serwer bazy danych loguje się jako konto: NT AUTHORITY/LOCALSERVICE, które nie posiada uprawnień do wybranego folderu”.

Rozwiązanie: 

Operację przeprowadzamy na komputerze, na którym jest uruchomiony SQL Server.
1. Otwieramy „Panel sterowania” -> „Narzędzia Administracyjne”.
2. Wybieramy opcję „Usługi”.
3. Odnajdujemy na liście usług „SQL Server (tu_nazwa_serwera)”.
4. Wywołujemy „Właściwości” usługi i przechodzimy do zakładki „Logowanie”.
5. Przełączamy na „Lokalne konto systemowe”, zatwierdzamy poprzez „Zastosuj” i zamykamy poprzez „OK”.
6. Restartujemy usługę poprzez „Uruchom ponownie”.