26 listopada 2020
Drukuj
Po uruchomieniu programu nie widać okna logowania
Problem:
Po uruchomieniu programu nie pojawia się okno logowania.
Rozwiązanie: 
Problem występuje przy zmienionej rozdzielczości DPI. Standardowy rozmiar dla ekranu to 96 DPI. Aby przywrócić domyślny rozmiar, należy wykonać następujące czynności:
1. Z systemowego menu START należy wybrać kolejno: USTAWIENIA -> PANEL STEROWANIA -> EKRAN.
2. Na ostatniej zakładce USTAWIENIA, należy kliknąć na przycisk ZAAWANSOWANE.
3. W oknie, które zostało wyświetlone, na zakładce OGÓLNE, w górnej części należy zmienić Ustawienie DPI na „Rozmiar normalny (96 dpi)”.
4. Należy ponownie uruchomić system Windows