5 kwietnia 2023
Drukuj
Co zrobić, gdy nie generuje się sprawozdanie Rb-34s?

1. Jednostka nadrzędna definiuje dane dotyczące Rachunku, o którym mowa w art. 223 ufp.
(Procedura opisana jest tutaj: https://instalatory-bestia.nefeni.pl:6784/zmiany_w_obsludze_jednostek_poradnik.pdf )

2. Jednostka nadrzędna przekazuje plik XML z danymi jednostki.

3. Po otrzymaniu pliku należy w SJO BeSTii przejść do modułu Administracja, ustawić się na gałęzi Jednostki, przejść do zakładki Plik, wybrać opcję Import z pliku XML i wskazać otrzymany plik.
Uwaga: po wgraniu jednostki nie wyświetla się komunikat potwierdzający. Aby sprawdzić, czy dane zaimportowały się poprawnie, można wejść do środka jednostki i zweryfikować, czy w sekcji widocznej na poniższym zrzucie ekranu widnieją informacje odnośnie roku i okresu od.

4. Po wgraniu pliku należy przejść do modułu Sprawozdania, kliknąć prawym przyciskiem myszy na napisie I kwartał i wybrać opcję Uzupełnij sprawozdania.

5. Jeżeli powyższe kroki zostaną poprawnie wykonane, sprawozdania Rb-34s pojawią się na liście sprawozdań.