SJO Besti@

Jak w systemie SJO BeSTi@ wygenerowad Sprawozdanie Rb34?

Należy z systemu BeSTi@ wyeksportować plik xml dla jednostki , której typ będzie określony jako Rachunek Dochodów własnych. Następnie zaimportować plik xml do systemu SJO BeSTi@ i uzupełnij Sprawozdania.

Jak w systemie SJO BeSTi@ wygenerowad Sprawozdanie Rb-30?

Należy z systemu BeSTi@ wyeksportowad plik xml dla jednostki , której typ będzie określony jako Zakład Budżetowy. Następnie zaimportowad plik xml do systemu SJO BeSTi@ i uzupełnid Sprawozdania.

Co zrobić, gdy przy próbie importu pliku xml z systemu BeSTi@ do systemu SJO BeSTi@ otrzymujemy komunikat „ Występuje niezgodnośd wersji schematu (plik 2, program 4).”

Należy zaktualizowad oba systemy do najnowszej wersji, a następnie z systemu BeSTi@ ponownie wyeksportowad plik xml i zaczytad do systemu SJO BeSTi@.

Czy system antywirusowy Comodo ma wpływ na działanie systemu SJO BeSTi@ ?

Tak. Standardowa konfiguracja systemu antywirusowego Comodo uniemożliwia uruchomienie systemu SJO BeSTi@. Administrator powinien odpowiednio skonfigurowad system Comodo lub go odinstalowad.

Co zrobić, gdy po uruchomieniu systemu SJO BeSTi@ nie pojawiają się pola do wpisania loginu i hasła ?

Problem występuje przy zmienionej rozdzielczości DPI. Standardowy rozmiar dla ekranu to 96 DPI. Aby przywrócić domyślny rozmiar, należy wykonać następujące czynności:
1. Z systemowego menu START należy wybrać kolejno: USTAWIENIA -> PANEL STEROWANIA -> EKRAN.
2. Na ostatniej zakładce USTAWIENIA, należy kliknąć na przycisk ZAAWANSOWANE.
3. W oknie, które zostało wyświetlone, na zakładce OGÓLNE, w górnej części należy zmienić Ustawienie DPI na "Rozmiar normalny (96 dpi)".
4. Należy ponownie uruchomić system Windows

Na jakiego użytkownika należy się zalogowad przy pierwszym uruchomieniu programu po inicjacji bazy danych?

Konto administratora systemu – ‘sysadmin’. Hasło – ‘adm’. Konto administratora służy do zakładania/usuwania innych kont w systemie.

Czy system SJO BeSTi@ będzie działał na 64 bitowych systemach operacyjnych?

Tak. System SJO BeSTi@ będzie dostosowany do systemów 64 bitowych po 5 października 2011 roku.

Dlaczego użytkownik SYSADMIN ma dostęp tylko do modułu ADMINISTRACJA?

Konto SYSADMIN jest kontem administracyjnym służącym do tworzenia kont użytkowników programu i nadawania im praw do pracy z programem.
Konto SYSADMIN nie służy do pracy z programem.

Subskrybuje zawartość