3 stycznia 2023
Drukuj
Co zrobić, gdy nie widać sprawozdań za rok 2022?

Jeżeli po przejściu do poszczególnych okresów sprawozdawczych za rok 2022 na liście sprawozdań nie są widoczne żadne dokumenty, prawdopodobnie w oknie kontekstowym nie jest zaznaczona jednostka.

Można to zmienić klikając na konkretnym okresie sprawozdawczym, np. Grudzień MF, a następnie w oknie kontekstowym po prawej stronie programu, na liście jednostek, zaznaczając checkbox znajdujący się przy nazwie jednostki.

Po zaznaczeniu tej opcji będą widoczne wszystkie dokumenty.