środa 2021-09-15 08:39 - support
BeSTi@ – przetworzenie paczki z pismem
Szanowni Państwo, w dniu 14.09.2021 r. z Ministerstwa Finansów została rozesłana paczka zawierająca plik PDF, której przetwarzanie w programie BeSTi@ może przebiegać niepomyślnie. Jeżeli paczka ta trafi do elementów źle przetworzonych, należy zaktualizować program BeSTi@ do najnowszej wersji, 7.015.03.05, a następnie przetworzyć paczkę ponownie.
wtorek 2021-09-14 14:44 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.03.05
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.03.05 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono funkcjonalność przetwarzania paczek z plikiem PDF
piątek 2021-09-03 09:25 - support
Tworzenie kopii bazy danych programów BeSTi@ i SJO BeSTi@ – poradnik
Szanowni Państwo, przypominamy, że regularne tworzenie kopii zapasowej bazy danych jest szczególnie istotną dla pracy w programie czynnością. Pozwala ona uniknąć sytuacji, w których na skutek losowego zdarzenia, jak np. awaria sprzętu, utracić można część lub nawet wszystkie dane.   Przygotowaliśmy dla Państwa film instruktażowy, ukazujący krok po kroku procedurę tworzenia kopii bazy danych. W materiale czynności ukazane są na przykładzie programu BeSTi@, lecz w SJO BeSTii wyglądają one analogicznie.   Warto również zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie pliku z kopią zapasową. Zaleca się przechowywać plik w więcej niż jednej lokalizacji. Może być to np. inny komputer, dysk czy nośnik danych. Dzięki temu w przypadku awarii dysku plik z kopią pozostanie bezpieczny.   [video width="1362" height="720" mp4="https://budzetjst.pl/wp-content/uploads/2021/09/kopiabazydanychaplikacjabestia.mp4"][/video]   Uwaga: kopia bazy danych stworzona za pomocą programu może być przywrócona z tego samego poziomu jedynie w przypadku odtwarzania jej na tej samej stacji. W sytuacji, gdy kopia przywracana będzie na innym stanowisku / serwerze SQL należy postąpić zgodnie z niniejszą instrukcją.
środa 2021-09-01 12:06 - sputnik
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.00.05
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.00.05 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: W wersji tej wprowadzono następujące zmiany: W systemie BeSTi@:
  1. Dodano raporty agregujące dane ze sprawozdań jednostkowych w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS. Dla sprawozdań JOP agregacja odbywa się w obrębie danego typu JOP (dotyczy to również części F sprawozdania Rb-Z)
  2. Na liście sprawozdań w konkretnym okresie sprawozdawczym w menu 'Plik' dodano pozycję 'Usuwanie wyników weryfikacji'. Usuwa ona wyniki weryfikacji w sprawozdaniach wybranych typów w danym okresie sprawozdawczym
  3. W raportach o formie prezentacji w postaci Excel umożliwiono obsługę liczb z większą liczbą miejsc po przecinku
  4. Modyfikacje mechanizmu API REGON na poziomie RIO
  5. W środkowym oknie (obszarze roboczym) aplikacji dodano ekran prezentujący najświeższe aktualności pobrane z portalu budzetjst.pl dla danego systemu
czwartek 2021-07-01 15:39 - support
Serwer komunikacyjny – planowane prace serwisowe
Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.07.2021 r. w godzinach 17:00 - 22:00, serwer komunikacyjny w BeSTii będzie niedostępny z powodu zaplanowanych prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
piątek 2021-06-18 10:04 - support
Serwer komunikacyjny – planowane prace serwisowe
Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 18.06.2021 r. od godziny 17:00 do dnia 20.06.2021 r. do godziny 22:00, serwer komunikacyjny w BeSTii może być niedostępny z powodu zaplanowanych prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
wtorek 2021-05-04 11:45 - support
Komunikat „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych”
Jeżeli podczas otwierania formatki sprawozdania Rb-27s lub podczas otwierania okresu sprawozdawczego IV Kwiecień pojawia się komunikat: „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych. Reguły kontrolne nie zostaną wykonane”, należy: SJO BeSTi@: 1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02) 2. Zaktualizować słownik reguł kontrolnych. W tym celu należy w module Administracja (uwaga: moduł ten wybieramy z poziomu konta użytkownika, nie sysadmina!) ustawić się na gałęzi Reguły kontrolne, po czym wybrać zakładkę Plik i opcję Importuj z serwera dystrybucyjnego BeSTi@: 1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02) 2. Jeżeli po aktualizacji problem nadal występuje, należy przetworzyć najświeższą paczkę z regułami kontrolnymi
wtorek 2021-04-27 14:31 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.03.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. W sprawozdaniu Rb-28s poprawiono działanie reguły kontrolnej o treści błędu „W Rb-Z wykazano mniejsze zobowiązania wymagalne ogółem niż wynikają z Rb-28s”. Reguła nie sprawdza dłużej zgodności między sprawozdaniem Rb-28s a zbiorczym sprawozdaniem Rb-Z z gałęzi JOP.
piątek 2021-04-16 13:13 - support
Problem z importem sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP [zaktualizowane]
Problem: podczas importu sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla JOP z pliku .xls pojawia się niniejszy komunikat.
Rozwiązanie: problem wynika z niewłaściwej konfiguracji bibliotek MS Excel. Skutecznym w tej sytuacji rozwiązaniem może być przeinstalowanie programu BeSTi@ z pełnej wersji instalacyjnej (instalator dostępny jest tutaj), z uprawnieniami administratora systemu Windows. Nie jest wymagane wcześniejsze odinstalowanie BeSTii – po uruchomieniu instalatora wystarczy wskazać ścieżkę do istniejącego katalogu i w kolejnym kroku wybrać opcję instalacji samej aplikacji (z podłączeniem do już istniejącej bazy danych).
Rozwiązanie to nie będzie miało wpływu na dane istniejące już w systemie.
Jeżeli powyższy sposób nie będzie skuteczny, należy zainstalować odpowiednie sterowniki samodzielnie. Znaleźć je można pod adresami https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 lub https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920 . Uwaga: niezależnie od wersji systemu, należy pobrać 32-bitową wersję pliku. W kwestii instalacji, należy uruchomić wiersz poleceń i posłużyć się następującą komendą: accessdatabaseengine.exe /quiet /passive
W razie dalszych problemów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego.