piątek 2023-12-01 11:37 - support
Listopad MF oraz SP-1 (Cz.A) – otwarcie okresów sprawozdawczych w BeSTii
Szanowni Państwo, 1 grudnia 2023 r. zostały rozesłane w systemie BeSTi@ paczki komunikacyjne umożliwiające rozpoczęcie pracy ze sprawozdawczością za Listopad MF 2023 r. oraz ze sprawozdaniami SP-1. Prosimy o odebranie i przetworzenie wiadomości.
piątek 2023-11-24 13:26 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.01.24
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.01.24. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1.Poprawiono funkcjonalność importu załącznika WPF z pliku XML. Nie były importowane wszystkie historyczne lata prognozy. 2. Na oknie załącznika WPF usunięto opcję 'Pokaż 3 lata historyczne'
czwartek 2023-11-23 14:02 - support
WAŻNA AKTUALIZACJA SYSTEMU – dotyczy WPF ze średnią 3-letnią dla lat 2022-2025
Szanowni Państwo, W wyniku analizy przekazywanych systemem BeSTi@ projektów wieloletniej prognozy finansowej stwierdzono przypadki niekompletnego wypełnienia przez niektóre JST danych historycznych niezbędnych do poprawnego wyliczenia średniej ze wskaźników jednorocznych ujmowanych w relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przypadki te dotyczą tylko i wyłącznie dokumentów WPF, w których dla lat 2022-2025 stosowana jest średnia 3-letnia. Na skutek powyższego, tj. nie wypełnienia danych historycznych za 2019 rok (i/lub za 2020) maksymalne indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia wyliczane przez system dla roku 2026 (i/lub 2027) w poz. 8.3 oraz 8.3.1 były zaniżane – co w praktyce oznacza, że uwzględnienie w średniej brakujących obecnie wskaźników jednorocznych – poprawi relację z art. 243 na 2026 rok i ewentualnie na 2027. Nie ma więc praktycznie ryzyka, że po wprowadzeniu brakujących danych historycznych relacja z art. 243 się pogorszy. W związku z powyższym – planowane jest na 24.11.2023 r. udostępnienie poprawki, która usunie błąd w funkcji importu wieloletniej prognozy finansowej w formacie XML (np. z systemów zewnętrznych) polegający na tym, że do systemu wczytywana była tylko część danych historycznych. Ponadto w najbliższym czasie - po udostępnieniu poprawki systemu - zostaną przesłane modułem Komunikacja dodatkowe reguły kontrolne zawierające mechanizmy kontroli kompletności oraz zgodności danych historycznych ze sprawozdaniami Rb (m.in. dochodów bieżących oraz wydatków bieżących) w szczególności dla lat 2019-2020 niezbędnych do wyliczenia średniej stanowiącej podstawę oceny spełnienia relacji z art. 243 dla 2026 r. Jednocześnie informujemy, że opisane wyżej problemy nie występują w dokumentach WPF, w których dla lat 2022-2025 stosowana jest średnia 7-letnia.
poniedziałek 2023-11-06 17:36 - support
Kolejna rata uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że 6 listopada 2023 r. zostały przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowe środki w wysokości ponad 2,2 mld zł (2.202.484.236 zł) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r.

Jest to 3 rata dodatkowych środków przyznanych w 2023 r. z budżetu państwa dla JST w łącznej wysokości 14,3 mld zł.

W grudniu br. zostanie przekazana do JST jeszcze jedna rata z tytułu podziału dodatkowych środków (w tej samej wysokości co w listopadzie br.).

piątek 2023-10-06 11:02 - support
Otwarcie roku budżetowego i WPF 2024
Szanowni Państwo, informujemy, że rok budżetowy oraz WPF 2024 zostały otwarte w systemie.
wtorek 2023-10-03 12:45 - support
Otwarcie III Kwartału w BeSTii
Szanowni Państwo, informujemy, że okres sprawozdawczy III Kwartał został rozesłany. By otworzyć okres należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji (7.060.00.24), a następnie odebrać i przetworzyć wiadomości.
wtorek 2023-09-26 14:11 - support
Polityka haseł w programie BeSTi@ / SJO BeSTi@
Począwszy od wersji 7.060.00.24 w systemach BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ udostępniono funkcjonalność umożliwiającą wdrożenie polityki haseł dla użytkowników ww. systemów. Po aktualizacji ww. systemów mechanizmy związane z polityką haseł nie będą automatycznie uruchomione lecz będą wymagać samodzielnej konfiguracji zgodnie z wymaganiami polityk bezpieczeństwa każdej instytucji korzystającej z bazy systemu. W związku z powyższym przed uruchomieniem polityki haseł prosimy o zapoznanie się z dokumentem, w którym omówione zostały kwestie związane z tą funkcjonalnością: Polityka haseł w programie BeSTi@ / SJO BeSTi@ - instrukcja
wtorek 2023-09-26 14:07 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.00.24
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.060.00.24. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Na oknie logowania dodano informacje o stanie klawiszy CapsLock i NumLock 2. Na liście użytkowników dodano możliwość jej filtrowania (tylko aktywni/wszyscy/zablokowani) 3. Na belce głównej aplikacji dodano informacje o ostatnio udanym logowaniu, ostatnio nieudanym logowaniu oraz o liczbie dni do wygaśnięcia hasła (jeśli dotyczy) 4. Na formatce 'Użytkownik' dodano opcję 'Wymagana zmiana hasła po zalogowaniu' 5. W module Administracja dodano opcję 'Polityka haseł'. Umożliwia ona włączenie polityki haseł oraz jej konfigurację 6. Na formatce 'Polityka haseł' umożliwiono wyłączenie aktywności poszczególnych grup opcji 7. Na liście użytkowników dodano przycisk 'Odśwież' 8. Dodano rolę systemową 'Admin polityki haseł' 9. W polityce haseł minimalną wartość opcji 'minimalny okres ważności' ustalono na 0 10. Bez względu na to czy w polityce haseł ustalono blokadę czasową czy stałą, to użytkownik, po przekroczeniu progu błędnych logowań, ma ustawiony znacznik 'Blokada logowań' 11. Dodano raport 'Agregowanie Rb-UZ' 12. Na formatce sprawozdania Rb-Z usunięto kreator 'Wypełnij cz. F wyłącznie numerami REGON z modułu Administracja’
piątek 2023-09-01 15:10 - support
Informacja o środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych wg stanu na 31.08.2023
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany komunikat ze wzorem informacji o środkach z Funduszu Pomocy dla JST (składanej według stanu na 31 sierpnia 2023 r.) do ewentualnego wypełnienia i przesłania na wskazaną w tym komunikacie skrytkę ePUAP w terminie do 15 września 2023 r. Wzór ten jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, które wg stanu na 31 sierpnia 2023 r. nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Link do strony zawierającej powyższy komunikat oraz wzór: Środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe
środa 2023-08-09 10:24 - support
Przetwarzanie paczki zawierającej pismo przesłane przez Ministerstwo Finansów
Szanowni Państwo, przypominamy, że w celu poprawnego przetworzenia paczki zawierającej pismo przesłane przez Ministerstwo Finansów należy w pierwszej kolejności kliknąć przycisk Potwierdź, a dopiero następnie przycisk Pobierz.