3 lutego 2021
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.004.00.01 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.

Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

W systemie BeSTi@:

 1. Uaktualniono funkcjonalność Symulacji WPF (formatka, wydruki, kreatory, reguły kontrolne) do najnowszego rozporządzenia. Dokumentem źródłowym dla symulacji musi być dokument zgodny z najnowszym rozporządzeniem.
 2. Gdy istnieje w danym roku budżetowym skonfigurowany układ dokumentów planistycznych dla Projektów, przed otwarciem okna edycji tego układu dla Uchwał, automatycznie kopiowany jest on z układu dla Projektów.
 3. Zmieniono komunikat pojawiający się przy pierwszym otwarciu sprawozdania SP-1
 4. Poprawiono raport 'Symulacja Ogólna’
 5. Na oknie kontekstowym jednostek dodano opcję 'w roku’ umożlwiającą zmianę trybu działania pola 'Stan słownika’ tego okna. Włączenie tej opcji wyświetla wszystkie jednostki aktywne w danym roku.
 6. Na formatkach 'Zadanie’ oraz 'Przedsięwzięcie’ dodano  pole 'Rok zamknięcia’. Po wypełnieniu tego pola oraz zapisaniu danych edycja danych w tym zadaniu/przedsięwzięciu jest blokowana. Nie dotyczy to pola „Rok do” gdzie można jego wartość zwiększyć o jeden co doprowadzi do sytuacji, że „Rok do” będzie mniejszy tylko o jeden od pola „Rok zamknięcia”.
 7. Na listach 'Zadania’ oraz 'Przedsięwzięcia’ dodano kolumnę 'Rok zamknięcia’
 8. Na listach 'Zadania’ oraz 'Przedsięwzięcia’ w menu Plik dodano opcję 'Ustaw rok zamknięcia w zaznaczonych’. Umożliwia ona masowe ustawienie roku zamknięcia w zaznaczonych na liście pozycjach.
 9. Na listach 'Zadania’ oraz 'Przedsięwzięcia’ dodano możliwość ukrycia pozycji zamkniętych z danym rokiem
 10. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-27S z planem
 11. Dodano raporty porównujące sprawozdanie Rb-28S z planem
 12. W sprawozdaniu Rb-NDS dodano nowe reguły kontrolne
 13. Zmodyfikowano reguły kontrolne weryfikujące zgodność sprawozdań Rb-27S i Rb-28S z planem
 14. W dokumencie WPF poprawiono dostępność wiersza 10.11
 15. W dokumencie WPF oraz Symulacji WPF dodano nowe reguły kontrolne dotyczące wiersza 10.11
 16. W funkcjonalności usunięcia jednostki w słowniku jednostek pole 'Data faktycznej likwidacji jednostki’ jest wymagana