7 kwietnia 2021
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.00.02

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.012.00.02 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.

Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

  1. Poprawiono kreator ‚Pobierz pozycje ze słownika zadań’ w załączniku inwestycyjnym
  2. Poprawiono błąd pojawiający się przy imporcie dokumentu planistycznego z pliku xml do gałęzi „Uchwały i zarządzenia wprowadzone w RIO”
  3. Poprawiono wyświetlanie adresata na wydrukach sprawozdań jednostkowych

Zmiany:

1.       Sprawozdania Rb-Z , Rb-UZ dostosowano do najnowszego rozporządzenia

2.       Z końcem 2020 roku wyłączono generowanie metryk sprawozdań Rb-UN

3.       Dodano obsługę jednostek z osobowością prawną

4.       Zmieniono mechanizm generowania nagłówków sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ. W przypadku gdy istnieje jednostka organizacyjna z osobowością prawną, oprócz generowania sprawozdania jednostkowego dla takiej jednostki to w nowej gałęzi 'Sprawozdania JOP’ powstają sprawozdania zbiorcze dla JOP danego typu

5.       Na liście sprawozdań dodano kolumnę ‘Symbol JOP’

6.       Dodano funkcjonalność importu sprawozdań jednostkowych  Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ jednostek z osobowością prawną z plików xlsm.  Funkcjonalność ta dostępna jest na formatce sprawozdania w menu 'Plik->Importuj dane z XSLM’

7.       Umożliwiono wysyłkę, przez serwer komunikacyjny, sprawozdań z gałęzi 'Sprawozdania JOP’ (wyłącznie z JST do RIO)

8.       Na poziomie RIO dodano mechanizm pobierania danych jednostek podległych z API REGON.  Dostępny jest on module administracji w gałęzi „Jednostki REGON”

9.       Na formatce ‘Komunikacja ustawienia’ dodano sekcję z danymi konfiguracyjnymi API REGON.

10.   Na poziomie RIO dodano nowe raporty zbiorcze: 'Rb-N zbiorcze do GUS’, 'Rb-Z zbiorcze do GUS’, 'Rb-UZ zbiorcze do GUS’. Dostępne są w one w module Raporty w gałęzi 'Raporty systemowe->Sprawozdania JOP’

11.   W systemie SJO BeSTi@  jednostki z osobowością prawną nie są obsługiwane. W związku z tym zablokowano możliwość eksportu pliku xml z jednostką tego typu

12.   Dla jednostek typu 'Województwo’ dodano nowego dysponenta: 'Ministerstwo zdrowia’

13.   Dodano nowe reguły kontrolne uniemożlwiające użycie dysponenta 'Ministerstwo zdrowia’ w sprawozdaniach Rb-27ZZ oraz Rb-ZN