1 września 2021
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.00.05

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.015.00.05 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

W wersji tej wprowadzono następujące zmiany:

W systemie BeSTi@:

  1. Dodano raporty agregujące dane ze sprawozdań jednostkowych w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS. Dla sprawozdań JOP agregacja odbywa się w obrębie danego typu JOP (dotyczy to również części F sprawozdania Rb-Z)
  2. Na liście sprawozdań w konkretnym okresie sprawozdawczym w menu 'Plik’ dodano pozycję 'Usuwanie wyników weryfikacji’. Usuwa ona wyniki weryfikacji w sprawozdaniach wybranych typów w danym okresie sprawozdawczym
  3. W raportach o formie prezentacji w postaci Excel umożliwiono obsługę liczb z większą liczbą miejsc po przecinku
  4. Modyfikacje mechanizmu API REGON na poziomie RIO
  5. W środkowym oknie (obszarze roboczym) aplikacji dodano ekran prezentujący najświeższe aktualności pobrane z portalu budzetjst.pl dla danego systemu