5 października 2021
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.00.06

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.018.00.06 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

  1. W module Administracyjnym na liście układów dokumentów umożliwiono usuwanie układu gdy nie jest on jeszcze użyty w dokumentach
  2. Na formatce układu konfiguracji dokumentu planistycznego przy zmianie szczegółowości planów finansowych (czyli dla niepełnej szczegółowości) aplikacja automatycznie zaznacza/odznacza kolumny Paragraf/4p/Grupa(rozp.) w załączniku ‘Wydatki’ planów finansowych
  3. Na formatce konfiguracji układu dokumentów dodano kreatory umożliwiające kopiowania ustawień z istniejących, poprzednich konfiguracji. Dla układu ‘Projektów’ możliwe jest kopiowanie z  ‘Uchwał’ lub ‘Projektów’ poprzedniego roku budżetowego, a dla układu ‘Uchwał’ z projektów bieżącego roku lub z ‘Uchwał’ z roku poprzedniego
  4. Od roku budżetowego 2021 wyłączono możliwość  tworzenia dokumentów 'Układ wykonawczy’
  5. Na formatce 'Jednostka organizacyjna’ dodano pole 'Adresat (odbiorca)’. Jeśli to pole nie jest puste to jego zawartość pojawia się na wydrukach sprawozdań jednostkowych w sekcji 'Adresat’.