22 listopada 2021
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.00.07

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.00.07 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

  1. Dostosowano dokumenty WPF do zmian wynikających z Ustawy Dz.U 2021 poz. 1927
  2. W roku bazowym 2022 umożliwiono zapisanie informacji o podjętej przez organ wykonawczy decyzji o co do sposobu liczenia średniej (sekcja 'Wybór wariantu średniej’ na formatce dokumentu WPF) wraz z odpowiednimi  walidacjami
  3. Na formatce WPF dodano opcję 'Pokaż dane historyczne’
  4. Od roku bazowego 2022 wyłączono możliwość tworzenia 'Symulacji WPF’
  5. Dodano do menu 'Pomoc’ pozycję 'Lista aktualności’ umożliwiające ponowne wyświetlenie aktualności ze strony budzetjst.pl