4 stycznia 2022
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.04.07

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.023.04.07 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

    1. Zmieniono domyślną wartość w polu 'data sprostowania’ na datę systemową
    2. Poprawiono wydruki WPF dla poprzedniego wzorca WPF („wyikskowano” dane z wiersza 7.2 dla lat historycznych)
    3. Poprawiono formatkę WPF dla poprzedniego wzorca WPF („wyikskowano” dane z wiersza 7.2 dla lat historycznych)
    4. Dodano zapis wyników weryfikacji, gdy wykryto błędy krytyczne, podczas przygotowania do wysyłki dokumentu planistycznego z listy dokumentów
    5. Poprawiono obsługę podpisu dokumentu WPF