1 kwietnia 2022
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.00.10

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.030.00.10 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

    1. Sprawozdanie Rb-30s dostosowano do najnowszego rozporządzenia
    2. Zmieniono formatkę poprzedzającej złożenie podpisu (zgody).
    3. W sprawozdaniach budżetowych zmieniono okno wyboru roli podpisującego
    4. Poprawiono stopki sprawozdań budżetowych na wydrukach oraz xslt
    5. Zwiększono zakres informacji zapisywanych do dziennika zdarzeń