29 września 2022
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.00.16

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.00.16 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Umożliwiono poprawę daty wejścia w życie dokumentu WPF za pomocą
funkcji sprostowania WPF

2. Na formatce załącznika WPF domyślny widoczny zakres lat
historycznych wynika z wybranego w dokumencie wyboru wariantu średniej

3. Na formatce 'Jednostka organizacyjna’ dodano sekcję 'Rachunek, o
którym mowa w art. 223′

4. W JST na formatkach sprawozdań dodano znacznik 'Jednostkowe’

5. Wyłączono możliwość tworzenia nowych jednostek typu 'Organ’ oraz
'Rachunek, o którym mowa w art. 223′ od 2023 roku

6. Zmodyfikowano mechanizm uzupełniania sprawozdań. Mechanizm ten
zamiast sprawozdań Organu generuje nagłówki jednostkowego sprawozdania JST

7. Dla jednostek powstałych od 2023 roku usunięto wymaganie pola 'Dział’
oraz 'Rozdział’

8. Na poziomie JST dodano kreator na liście jednostek o nazwie
'Uaktualnij jednostki organizacyjne z API REGON’

9. Na poziomie JST dodano kreator na oknie 'Jednostka organizacyjna’ o
nazwie 'Pobierz dane jednostki z API REGON’

10. Na poziomie JST na oknie 'Jednostka organizacyjna’ dodano znacznik
'Dane pobrano z API REGON’, który zaznaczany jest gdy użyto kreatora
'Pobierz dane jednostki z API REGON’.

11. Dodano zapisywanie zdarzenia usunięcia sprawozdania również w
mechanizmie usuwania okresów sprawozdawczych

12. Na formatce 'Jednostka organizacyjna’ usunięto sekcje 'Osoba
kontaktowa’

13. Na formatce 'Jednostka organizacyjna’ dodano pole 'Nazwa skrócona’.
Gdy to pole jest wypełnione to jego zawartość wyświetlana jest na oknie
kontekstowym jednostek w kolumnie 'Nazwa’. Dodano kolumnę 'Nazwa skrócona’
również na liście jednostek w module Administracja

14. Zmodyfikowano mechanizm uzupełniania sprawozdań. Gdy w jednostce
organizacyjnej wpisano dane w sekcji 'Rachunek, o którym mowa w art. 223′
to na ich podstawie generowane są dla tej jednostki organizacyjnej nagłówki
sprawozdania Rb-34s

15. Umożliwiono utworzenie jednostki organizacyjnej typu 'inna (wyłącznie
planistyczna)’

16. W oknie 'Jednostka organizacyjna’ dla jednostki samorządu
terytorialnego obok pola 'REGON URZĘDU’ dodano przycisk 'SPRAWDŹ REGON’. Po
jego kliknięciu możliwy jest zapis zmienionych danych, a obok niego pojawia
się nazwa JST wg API REGON.