26 stycznia 2023
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.00.18

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.00.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Umożliwiono przerwanie procesu importu sprawozdań z pików xml z wybranego katalogu
2. Wycofanie statusu sprawozdania, które spowodowało usuniecie podpisów ustawia pole 'Umiejscowienie podpisów’ na 'Dokonaj wyboru’
3. Mechanizm dodawania podpisów z listy sprawozdań ustawia informacje o ich umiejscowieniu w sprawozdaniu na 'Podpisy w systemie’
4. Od 2023 sprawozdania jednostkowe Rb-50D mogą być tylko stworzone wyłącznie dla JST
5. Od 2023 sprawozdania jednostkowe Rb-50W mogą być tylko stworzone dla JST oraz dla JB
6. W sprawozdaniu Rb-Z w kreatorze 'Wypełnij cz. F wyłącznie numerami REGON z modułu Administracja’ dla związków JST wyłączono wstawianie regonu urzędu w pozycję 1.2
7. Na wydrukach sprawozdań jednostkowych wyłączono prezentacje, w miejscach na podpisy, danych kontaktowych jednostek organizacyjnych
8. Umożliwiono wysyłanie zagregowanych sprawozdań zbiorczych (wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi) do GUS (na formatce sprawozdania zbiorczego dodano sekcje GUS, w której są pola z datą wysyłki oraz przycisk umożliwiający ponowną wysyłkę). Mechanizm wysłania sprawozdania do GUS zapisuje odpowiednie paczki w module Komunikacja.
9. W JST na formatce 'Ustawienia komunikacji’ dodano sekcję 'Ustawienia TransGUS’
10. Przed wysyłką sprawozdań do GUS system sprawdza czy istnieją sprawozdania jednostkowe, które nie zostały włączone do sprawozdania zbiorczego
11. Kolumna plan w sprawozdaniach jednostkowych JST Rb-27s i Rb-28s weryfikowana jest z sumą planu wynikająca z dokumentów planistycznych dla jednostek typu 'Inna (wyłącznie planistyczna)’
12. Na formatce sprawozdania F-Rzs dodano mechanizm sumowania wiersza A oraz wyłączono jego edycję
13. Na formatce sprawozdania Rb-27zz w okresach gdy wypełnienie sprawozdań jest możliwe wyłącznie przez agregację umożliwiono, po agregacji, edycję kolumn „Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego” oraz “Dochody przekazane” oraz danych zakładkach 'Należności A’ oraz 'Należności B’
14. Na formatce 'Jednostka organizacyjna’ dla jednostek typu JO w polu 'Adresat (odbiorca)’ widnieje wartość pobrana z jednostki nadrzędnej czyli z JST