10 lutego 2023
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.048.10.18 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Na formatce 'Jednostka organizacyjna’ w trybie nadpisywania umożliwiono ustawienie wartości 'Daty od’ na wcześniejszą, również wtedy gdy dana jednostka jest już wykorzystywana w dokumentach
2. Na poziomie JST na liście sprawozdań dodano kreator „Uzupełnij sprawozdania JOP”. Umożliwia on uzupełnienie listy sprawozdań jednostkowych o sprawozdania JOP, w sytuacji gdy opcja systemowa 'W trakcie uzupełniania sprawozdań nie generuj sprawozdań jednostkowych’ jest ustawiona ‘True’
3. Poprawiono mechanizm porównywania sprawozdań z planami finansowymi (w celu wdrożenia tej poprawki należy odebrać i przetworzyć paczkę wykonawcy w module Komunikacja, przesłaną dnia 09.02.2023 r.)