27 czerwca 2023
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.054.00.23. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Na formatce sprawozdania jednostkowego JST dodano opcję z informacją o umiejscowieniu podpisów elektronicznych
2. Dodano raport 'Agregowanie Rb-50D’
3. Dodano raport 'Agregowanie Rb-50W’
4. Dodano raport 'Agregowanie Rb-27ZZ’
5. Na formatkach sprawozdań Rb-30s oraz Rb-34s w tabelach zmiennopozycyjnych umożliwiono grupowanie
6. W module Budżet na liście dokumentów w kategoriach 'Plany finansowe do projektu budżetu’ oraz 'Plany finansowe’ dodano opcję w menu 'Import planu finansowego dla jednostki typu ‘inna (wyłącznie planistyczna)’’. Przed importem konieczne jest zaznaczenie wyłącznie jednej jednostki typu 'inna (wyłącznie planistyczna)’ i to dla niej zostanie utworzony importowany plan finansowy.
7. Dodano dodatkowe grupowanie pozycji (dla G i M) na wydrukach Rb-34s
8. W module Administracja dodano nową gałąź 'Zalogowani użytkownicy’. Prezentuje ona listę użytkowników zalogowanych aktualnie do bazy. Po otwarciu listy należy użyć przycisku Odśwież.