11 marca 2024
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 8.003.00.02
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 8.003.00.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.
Zmiany:
1. Wyłączono obsługę TLS 1.0/1.1 i włączono obsługę TLS 1.2 oraz TLS 1.3.
2. Dodano reguły kontrolne.
W sprawozdaniu B-Jed:
-’Stan na koniec r. A.II.2 z B-Jed Pasywa powinien być zgodny z stanem na koniec r.b. III.2 z F-Zzf’
-’Stan na koniec r. A.II.1 z B-Jed Pasywa powinien być zgodny z stanem na koniec r.b. III.1 z F-Zzf’
-’Stan na koniec r. A.III z B-Jed Pasywa powinien być zgodny z stanem na koniec r.b. III.3 z F-Zzf’
-’Stan na koniec r. A. z B-Jed Pasywa powinien być zgodny z stanem na koniec r.b. IV. z F-Zzf’
-’A.I z B-Jed powinien być zgodny ze stanem II z F-Zz’
W sprawozdaniu F-Zzf:
-’Stan na koniec roku L. powinien być zgodny ze stanem na koniec r.b. III’
W sprawozdaniu F-Zzf:
-’Stan na koniec r.b. I. powinien być zgodny ze stanem na koniec roku poprz. II.’
-’zgodność: II = I + I.1 – I.2′
-’Stan na koniec r.b. I.1.1. powinien być zgodny ze stanem na koniec roku poprz. III.1′
-’Stan na koniec r.b. III powinien być zgodny z F-Rzs na koniec roku L’
-’Stan II z F-Zz powinien być zgodny ze stanem A.I z B-Jed’
-’Stan na koniec r.b. III.1 z F-Zzf Pozycje powinien być zgodny ze stanem na koniec r. A.II.1 z B-Jed Pasywa’
-’Stan na koniec r.b. I.2.1 powinien być zgodny ze stanem na koniec roku poprz. III.2
-’Stan na koniec r.b. III.3 z F-Zzf Pozycje powinien być zgodny ze stanem na koniec r. A.III z B-Jed Pasywa’
-’Stan na koniec r.b. IV. z F-Zzf Pozycje powinien być zgodny ze stanem na koniec r. A. z B-Jed Pasywa’
-’Stan na koniec r.b. III.2 z F-Zzf Pozycje powinien być zgodny ze stanem na koniec r. A.II.2 z B-Jed Pasywa’
3. Na poziomie JST w module Budżet dodano raporty porównujące budżet z planami finansowymi.
(celu zapoznania się z funkcjonalnością, rekomendowanym sposobem uruchomienia raportu jest uruchomienie go z domyślnymi parametrami).