24 czerwca 2024
Drukuj
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 8.007.00.04
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 8.007.00.04. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.
Zmiany:
1.       Dodano obsługę zapisu historii zmian w wybranych tabelach w bazie danych

2.       Ograniczono możliwość wysyłki do GUS tylko do takich sprawozdań, które dotyczą roku poprzedzającego rok zawarty w dacie zakończenia badania podanej w module Komunikacja

3.       Zmieniono opis paczki z aktualizacją słownika jednostek wysyłanej z listy jednostek organizacyjnych na 'Aktualizacja słownika jednostek podległych JST’. Paczka ta jest teraz wysyłana do RIO i MF, a jej przetworzenie usuwa jednostki podległe tej JST które są w bazie RIO/MF a które nie są zawarte w tej paczce

4.       Dodano logowanie do dziennika zdarzeń faktu: dodania nowej jednostki, usunięcia jednostki, zmiany numeru 'Regon Urzędu’, zmiany numeru 'Regon’

5.       Dodano blokowanie usuwania podpisów w dokumentach WPF, jeżeli dokument jest wysłany