9 kwietnia 2021
Drukuj
Import sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

Formularze niniejszych sprawozdań w formacie .xls dostępne są do pobrania pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna

Sprawozdania sporządzone na tych wzorach mogą zostać wczytane do systemu BeSTi@.

Uwaga: do prawidłowego wykonania importu konieczne jest używanie opublikowanych wzorów bez ingerowania w ich strukturę, w szczególności w zakresie ukrytych arkuszy, z których dane są importowane.