3 lutego 2023
Drukuj
Informacja dot. sekcji „Agregacja” w sprawozdaniach zbiorczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że sekcja „Agregacja” w sprawozdaniach zbiorczych począwszy od IV kwartału 2022 r. – ma charakter wyłącznie informacyjny.

Została umieszczona w systemie wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowego powiązania sprawozdań zbiorczych ze sprawozdaniami jednostkowymi przekazywanymi do GUS.

W JST może być wykorzystana do ewentualnej weryfikacji (poprzez ocenę liczby REGON w tej sekcji) czy wszystkie sprawozdania jednostkowe zawarte w gałęzi „Sprawozdania jednostkowe” zostały objęte agregacją.

Jednocześnie należy podkreślić, że lista sprawozdań w sekcji „Agregacja” w sprawozdaniach za IV kwartał NIE MUSI być zgodna z listą REGON zawartą w Części F objętej sprawozdaniem Rb-Z.

Z uwagi na zaszłości występujące w bazach JST związane z numerami REGON oraz ewentualne różnice w nazwach jednostek organizacyjnych w stosunku do zawartych w rejestrze REGON w przypadku nie występowania w tej sekcji określonego numeru REGON np. dla Jednostki Samorządu Terytorialnego (co może mieć miejsce zwłaszcza w Powiatach oraz województwach samorządowych) – NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNYCH dodatkowych czynności.