3 października 2022
Drukuj
Informacja o niewykorzystanych (do końca III kwartału 2022r.) środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany Wzór informacji o niewykorzystanych przez JST środkach z Funduszu Pomocy dla JST (składanej po upływie III kwartału 2022 r.).

Stosownie do przepisu art. 14 ust 16 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku, informują Ministra Finansów, od którego otrzymały środki z Funduszu Pomocy, o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu według stanu na koniec każdego kwartału.

Informację składają wyłącznie te jednostki samorządu terytorialnego, które nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

  • Link do strony zawierającej powyższy wzór:

Środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe