24 lutego 2023
Drukuj
Informacja o (nie)wykorzystanych środkach z Funduszu Pomocy wg stanu na 31.12.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe opublikowano komunikat dotyczący informacji o wykorzystanych środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych wraz ze wzorem do ewentualnego wypełnienia i przesłania na wskazaną w tym komunikacie skrytkę ePUAP.

Wzór ten jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, które wg stanu na 31 grudnia 2022 r. nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych oraz jeszcze nie złożyły Ministrowi Finansów informacji o tym fakcie.

Przypominamy, że wzór przeznaczony do sporządzenia informacji o niewykorzystanych środkach na koniec IV kwartału 2022 r. zawierał zarówno informację o niewykorzystanych jak i wykorzystanych środkach otrzymanych z Funduszu.

Zgodnie z opinią resortu właściwego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy […] oraz resortu właściwego w sprawie realizowanych dodatkowych zadań oświatowych,

wprowadzony obowiązek składania do 1 marca 2023 roku informacji dotyczących niewykorzystanych w 2022 roku środków oznacza, że sprawozdania złożone w/w zakresie na poprzednim wzorze w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 28 lutego br. wyczerpują znamiona tego przepisu (art. 50) i są realizacją woli ustawodawcy.