7 lutego 2023
Drukuj
Informacje odnośnie sprawozdania Rb-ZN w systemie BeSTi@

Sporządzenie sprawozdania Rb-ZN w systemie BeSTi@ nie jest obligatoryjne.

Sprawozdanie to jest ujęte w załączniku nr 6 jako sprawozdanie przekazywane jedynie do dysponentów budżetu państwa.

Sprawozdania jednostkowe i łączne co do zasady powinny być sporządzone na formularzu: https://www.gov.pl/web/finanse/formularz-rbzn, chyba, że w ramach dotychczasowej praktyki składania tych sprawozdań dysponentowi (odbiorcy tego sprawozdania) ustalono inną formę elektroniczną.

W przypadku ewentualnego stosowania systemu BeSTi@ istnieje możliwość uzyskania zagregowanych sprawozdań jednostkowych i przeniesienia ich do:

– formularza Rb-ZN dostępnego na w/w stronie

– ewentualnie innego wzoru zgodnego z wymaganiami dysponenta.

Jednocześnie informujemy, że możliwość edycji danych sprawozdania łącznego Rb-ZN uzyskanego po agregacji zostanie włączona kolejną poprawką systemu.