16 kwietnia 2021
Drukuj
Jak poprawnie sporządzać sprawozdania Rb-Z, Rb-N oraz Rb-UZ dla jednostek z osobowością prawną?

Kompletna instrukcja opisująca tworzenie i wypełnianie sprawozdań Rb-N oraz Rb-UZ dla jednostek z osobowością prawną dostępna jest do pobrania pod adresem: https://instalatory-bestia.sputnik.pl:6784/Zasady_sporzadzania_sprawozdan_z_operacji_finansowych_20210408.pdf