wtorek 2024-04-02 09:30 - support
I kwartał – otwarcie okresu sprawozdawczego w BeSTii
Szanowni Państwo,   2 kwietnia 2024 r. została rozesłana w systemie BeSTi@ paczka komunikacyjna umożliwiająca rozpoczęcie pracy ze sprawozdawczością za I kwartał 2024 r. Prosimy o odebranie i przetworzenie wiadomości.
poniedziałek 2024-03-11 10:46 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 8.003.00.02
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 8.003.00.02. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.
Zmiany:
1. Wyłączono obsługę TLS 1.0/1.1 i włączono obsługę TLS 1.2 oraz TLS 1.3.
2. Dodano reguły kontrolne.
W sprawozdaniu B-Jed:
-'Stan na koniec r. A.II.2 z B-Jed Pasywa powinien być zgodny z stanem na koniec r.b. III.2 z F-Zzf'
-'Stan na koniec r. A.II.1 z B-Jed Pasywa powinien być zgodny z stanem na koniec r.b. III.1 z F-Zzf'
-'Stan na koniec r. A.III z B-Jed Pasywa powinien być zgodny z stanem na koniec r.b. III.3 z F-Zzf'
-'Stan na koniec r. A. z B-Jed Pasywa powinien być zgodny z stanem na koniec r.b. IV. z F-Zzf'
-'A.I z B-Jed powinien być zgodny ze stanem II z F-Zz'
W sprawozdaniu F-Zzf:
-'Stan na koniec roku L. powinien być zgodny ze stanem na koniec r.b. III'
W sprawozdaniu F-Zzf:
-'Stan na koniec r.b. I. powinien być zgodny ze stanem na koniec roku poprz. II.'
-'zgodność: II = I + I.1 - I.2'
-'Stan na koniec r.b. I.1.1. powinien być zgodny ze stanem na koniec roku poprz. III.1'
-'Stan na koniec r.b. III powinien być zgodny z F-Rzs na koniec roku L'
-'Stan II z F-Zz powinien być zgodny ze stanem A.I z B-Jed'
-'Stan na koniec r.b. III.1 z F-Zzf Pozycje powinien być zgodny ze stanem na koniec r. A.II.1 z B-Jed Pasywa'
-'Stan na koniec r.b. I.2.1 powinien być zgodny ze stanem na koniec roku poprz. III.2
-'Stan na koniec r.b. III.3 z F-Zzf Pozycje powinien być zgodny ze stanem na koniec r. A.III z B-Jed Pasywa'
-'Stan na koniec r.b. IV. z F-Zzf Pozycje powinien być zgodny ze stanem na koniec r. A. z B-Jed Pasywa'
-'Stan na koniec r.b. III.2 z F-Zzf Pozycje powinien być zgodny ze stanem na koniec r. A.II.2 z B-Jed Pasywa'
3. Na poziomie JST w module Budżet dodano raporty porównujące budżet z planami finansowymi.
(celu zapoznania się z funkcjonalnością, rekomendowanym sposobem uruchomienia raportu jest uruchomienie go z domyślnymi parametrami).
poniedziałek 2024-02-26 09:31 - support
Przypomnienie o terminie składania informacji o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych wg stanu na 31.12.2023
Szanowni Państwo, Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że zbliża się termin przekazania informacji o środkach otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 5a znowelizowanej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do złożenia informacji do Ministra Finansów w zakresie wykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w terminie do dnia 1 marca 2024 r. - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany wzór informacji o środkach z Funduszu Pomocy dla JST (składanej według stanu na 31 grudnia 2023 r.) do wypełnienia i przesłania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów: /bx1qpt265q/SkrytkaESP Informację składają wyłącznie te jednostki samorządu terytorialnego, które nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Link do strony zawierającej komunikat oraz wzór: Informacja jednostki samorządu terytorialnego o środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych według stanu na 31 grudnia 2023 r.
środa 2024-02-07 15:12 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.064.04.27
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.064.04.27. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Poprawiono mechanizm agregacji sprawozdania Rb-Z: w cz. F w sprawozdaniach JOP
wtorek 2024-02-06 10:12 - sputnik
Zainicjowanie sprawozdań finansowych jednostkowych (B-Jed, F-inf , F-Rzs, F-Zzf) dla Urzędów
Szanowni Państwo, najnowsza paczka dostarczona w module "Komunikacja" umożliwia zainicjowanie sprawozdań finansowych (B-Jed, F-inf , F-Rzs, F-Zzf) dla urzędów. Okres sprawozdawczy IV kwartał został dodany wcześniej, dlatego po przetworzeniu paczki, należy skorzystać z funkcji aplikacji „Uzupełnij sprawozdania”, którą możemy wybrać klikając prawym przyciskiem myszki na okres sprawozdawczy IV Kwartał. Przepraszamy za niedogodności.
piątek 2024-02-02 17:51 - sputnik
Dodanie sprawozdań jednostkowych dla Urzędów
Szanowni Państwo, najnowsza wersja aplikacji (7.064.03.27) rozwiązuje problem z generowaniem sprawozdań jednostkowych dla urzędów. Jeżeli okres StyczeńMF został otwarty przed aktualizacją, należy skorzystać z funkcji aplikacji "Uzupełnij sprawozdania", którą możemy wybrać klikając prawym przyciskiem myszki na okres sprawozdawczy StyczeńMF. Przepraszamy za niedogodności.
piątek 2024-02-02 15:46 - sputnik
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.064.03.27
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.064.03.27. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Poprawiono mechanizm agregacji sprawozdania Rb-Z: w cz. F w pozycji 1.2 wstawiany jest regon urzędu 2. Poprawiono mechanizm uzupełniania sprawozdań w okresach z roku 2024
piątek 2024-02-02 09:39 - sputnik
Styczeń MF – otwarcie okresu sprawozdawczego w BeSTii
Szanowni Państwo, 2 lutego 2024 r. została rozesłana w systemie BeSTi@ paczka komunikacyjna umożliwiająca rozpoczęcie pracy ze sprawozdawczością za Styczeń MF 2024 r. Prosimy o odebranie i przetworzenie wiadomości.
środa 2024-01-31 13:16 - support
Reguły kontrolne dla sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz połączenie z serwerem Trezor – rozwiązanie problemów
Szanowni Państwo, informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu (7.064.02.27), w której rozwiązane zostały problemy związane z regułami kontrolnymi dla sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ oraz połączeniem z serwerem Trezor.
środa 2024-01-31 13:15 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.064.02.27
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.064.02.27. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Poprawiono mechanizm wysyłki sprawozdań do systemu Trezor 2. Poprawiono mechanizm weryfikacji sprawozdań Rb-Z oraz Rb-UZ