czwartek 2022-12-01 11:27 - support
Zmiany dotyczące sporządzenia sprawozdań za IV kwartał 2022 r. (ważne wskazówki)
Szanowni Państwo, informujemy, że jedynym sposobem sporządzenia sprawozdań zbiorczych za IV kwartału 2022 r. będzie utworzenie ich bezpośrednio w systemie BeSTi@ poprzez agregację, z zaimportowanych lub wprowadzonych ręcznie do systemu, sprawozdań jednostkowych. Funkcja importu sprawozdań zbiorczych oraz możliwość edycji sprawozdań zbiorczych zostaną zablokowane. Powyższa zasada dotyczyć będzie także kolejnych okresów sprawozdawczych.   W przypadku wykorzystywania systemów zewnętrznych, których używają Państwo do wspierania procesów sprawozdawczości (w tym systemów Finansowo - Księgowych) warto zweryfikować, czy systemy te posługują się formatami wymiany danych obejmujących sprawozdania jednostkowe zgodnymi z dokumentacją systemu BeSTi@. Jeśli nie spełniają powyższych wymagań sugerujemy jak najszybsze dostosowanie Państwa systemów (zgłoszenie problemu wykonawcom tych systemów), tak aby umożliwiały eksport (i ewentualnie import) sprawozdań jednostkowych w formacie i strukturze akceptowanej przez system BeSTi@. W przeciwnym wypadku, w celu sporządzenia sprawozdań zbiorczych, będzie istniała konieczność wprowadzenia sprawozdań jednostkowych do systemu BeSTi@ ręcznie.   Ponadto informujemy, że w kolejnej wersji systemu będzie dostępna nowa funkcja znacznie przyspieszająca proces importu sprawozdań jednostkowych z plików xml, polegająca na zainicjowaniu hurtowego importu wielu plików sprawozdań jednostkowych, pochodzących z wielu jednostek organizacyjnych, znajdujących się (zapisanych) w tym samym katalogu. Szczegóły dotyczące tego mechanizmu zostaną opisane w odrębnym komunikacie, w momencie udostępnienia wersji obsługującej omawianą funkcjonalność, wraz z omówieniem zmian w sposobie sporządzania i wysyłania sprawozdań. Warto zaznaczyć, że system BeSTi@ już teraz umożliwia import wielu sprawozdań jednostkowych z jednego pliku xml, co może znacznie ułatwić prace, szczególnie większym jednostkom.     Powyższe zmiany mają związek z uruchamianym procesem przekazywania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, co w szczególności wiąże się z koniecznością przechowywania sprawozdań jednostkowych w systemie BeSTi@ (https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/sprawozdawczosc-budzetowa-wynikajaca-z-rozporzadzenia-ministra-finansow/).
poniedziałek 2022-10-31 10:03 - support
Obsługa zadań w dokumentach planistycznych – instrukcja
Szanowni Państwo, wraz z aktualizacją programu BeSTi@ do wersji 7.041.04.19 wprowadzona została możliwość posłużenia się kreatorem podczas tworzenia zadań w dokumentach planistycznych na rok 2023. Opis działania kreatora znajduje się w zaktualizowanej wersji poradnika - Zmiany w obsłudze jednostek – Budżet i WPF.
piątek 2022-10-28 16:02 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.04.19
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.04.19 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:

1.  Na liście zadań dodano kreator 'Skopiuj zadania na 2023 rok'.

2. Na oknie 'Zadanie' pole rozwijane 'Jedn. organizac.' uzależniono od zaznaczenia jednostek na oknie kontekstowym

3. Na liście zadań dodano kolumnę 'Jednostka organizacyjna'
UWAGA: w wersji 7.041.04.19 dodany został kreator umożliwiający masowe kopiowanie zadań z poprzedniego roku w dokumentach planistycznych. Szczegółowy opis działania kreatora ukaże się na portalu w dniu 31.10.2023 r.
piątek 2022-10-21 12:14 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.01.19
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.01.19 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Dla jednostek typu 'Związek JST' wyłączono walidacje czy REGON JST jest taki jak REGON URZĘDU 3. Umożliwiono wykorzystanie jednostki organizacyjnej typu 'inna (wyłącznie planistyczna)' na formatce 'Zadanie' i w załączniku inwestycyjnym
środa 2022-10-19 09:02 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.00.19
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.041.00.19 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany: 1. Załącznik WPF dostosowano do zmian ustawowych 2. Uaktualniono pozycje informatora w module Budżet
poniedziałek 2022-10-17 13:05 - support
Nagranie z webinarium: Zmiany w obsłudze jednostek w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@
Szanowni Państwo, informujemy, że nagranie z webinarium dotyczącego zmian w obsłudze jednostek w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ jest już dostępne na naszym portalu. Zobacz nagranie
środa 2022-10-12 12:51 - support
Webinarium – informacja dotycząca publikacji nagrania
Szanowni Państwo, informujemy, że nagranie z webinarium dotyczącego zmian w obsłudze jednostek w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ udostępnione zostanie na portalu w dniu 17.10.2022 r. o godzinie 14:00.
piątek 2022-10-07 14:06 - support
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.03.16
Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 7.039.03.16 . System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu ‚Pobieranie’. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu. Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu „C:\Program Files\Bestia”. Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@. Zmiany:
  1. Poprawiono błąd pojawiający sie przy aktualizacji danych jednostki z API REGON
  2. Poprawiono mechanizm uzupełniania sprawozdań Rb-34s
czwartek 2022-10-06 10:05 - support
Rozwiązanie problemu z otwarciem III kwartału po aktualizacji programu – niewspierana wersja SQL
Problem: Po aktualizacji programu do wersji 7.039.01.16 nie można utworzyć okresu sprawozdawczego za III kwartał 2022. Pojawia się komunikat: Jednocześnie na planszy pojawiającej się po uruchomieniu programu widnieje niniejsze zalecenie: Rozwiązanie: Zgodnie z informacjami na powyższej planszy należy zaktualizować serwer SQL. Od 12 lipca 2022 roku minimalną wymaganą wersją jest MS SQL 2014. Instrukcje opisujące aktualizację / instalację serwera oraz przenoszenie bazy danych dostępne są tutaj.