6 listopada 2023
Drukuj
Kolejna rata uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że 6 listopada 2023 r. zostały przekazane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowe środki w wysokości ponad 2,2 mld zł (2.202.484.236 zł) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r.

Jest to 3 rata dodatkowych środków przyznanych w 2023 r. z budżetu państwa dla JST w łącznej wysokości 14,3 mld zł.

W grudniu br. zostanie przekazana do JST jeszcze jedna rata z tytułu podziału dodatkowych środków (w tej samej wysokości co w listopadzie br.).