8 lutego 2022
Drukuj
Kolumna „Dochody otrzymane” w sprawozdaniu Rb-27s – komunikat

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od stycznia bieżącego roku, na podstawie  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,  w sprawozdaniu dochodowym Rb-27s nie występuje już kolumna „Dochody otrzymane”.

Po raz ostatni wypełnia się ją w sprawozdaniu za IV kwartał 2021 r.

Nadto przypominamy, że kolumna „Dochody otrzymane” mogła być wypełniania jedynie w sprawozdaniach miesięcznych Rb-27s za miesiące kończące I, II i III kwartał oraz w sprawozdaniu rocznym.

Z powyższych powodów pliki sprawozdań tworzone w zewnętrznych programach finansowo-księgowych za okresy sprawozdawcze 2022 r., nie powinny zawierać kol. „Dochody otrzymane”.

Twórcy oprogramowania zewnętrznego winni zadbać o prawidłową strukturę eksportowanych plików XML oraz ich zawartość tj. zakres danych adekwatny do okresu sprawozdawczego.