29 października 2021
Drukuj
Komunikat w związku z publikacją ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927) [zaktualizowane]

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z publikacją ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1927) trwają obecnie prace nad dostosowaniem formularzy wieloletnich prognoz finansowych do zmian wprowadzonych art. 7 i 9 w/w ustawy.

W związku z powyższym w systemie BeSTi@ udostępniony został raport umożliwiający:

1)     uzyskanie (ze sprawozdań Rb) kwot niezbędnych do wyliczenia średniej za okres siedmiu lat poprzedzających pierwszy rok prognozy oraz przeanalizowanie na ich podstawie sytuacji Państwa jednostki w zależności od jednego z dopuszczalnych wariantów średniej (3-letnia/7-letnia)

2)     uzyskanie informacji o spełnieniu w 2022 r. reguły określonej art. 242 (tj. różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanej o środki pochodzące z nadwyżek budżetowych oraz przychodów ze spłat udzielonych uprzednio pożyczek, a także dodatkowo o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6)

Gdzie znaleźć raport?

Raport z kwotami do wyliczenia obu wariantów średniej można uruchomić w module „WPF” jedynie dla dokumentów z rokiem bazowym 2022.

Jest on dostępny po rozwinięciu listy „Podgląd wydruku” – patrz poniższy zrzut ekranu.

Uwaga dot. wyłącznie RIO i MF – w celu uzyskania prawidłowych wyników – konieczne jest uruchamianie w/w raportu w kontekście JEDNEJ wybranej JST.

Przypominamy, że z dniem 13.10.2021 r. zakończyło się wsparcie dla wersji Office 2010, zatem w przypadku ewentualnych problemów dotyczących obsługi raportu na tej wersji należy posłużyć się aktualną wersją oprogramowania.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że przed podjęciem decyzji o wyborze wariantu średniej rekomendowane jest dokonanie możliwie jak najdokładniejszego oszacowania przewidywanego wykonania budżetu za 2021 r.  – gdyż wielkości te będą oddziaływać na relację z art. 243 (niezależnie od wybranego wariantu średniej) przynajmniej do 2024 r.

Udostępnienie aktualizacji systemu BeSTi@ zawierającej niezbędne zmiany w zakresie obsługi WPF przewidywane jest najpóźniej na koniec listopada br.