5 września 2022
Drukuj
Komunikat w związku z publikacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z publikacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) obecnie trwają wstępne prace nad dostosowaniem formularzy wieloletnich prognoz finansowych do zmian wprowadzonych art. 28 ww. ustawy.

 

W związku z powyższym w systemie BeSTi@ został udostępniony raport umożliwiający uzyskanie informacji o spełnieniu w latach 2023-2025 reguły określonej art. 243 z zastosowaniem wyłączenia poręczeń i gwarancji z lewej strony wzoru.

 

Gdzie znaleźć raport?

Raport jest dostępny po rozwinięciu listy „Podgląd wydruku” – patrz poniższy zrzut ekranu.

Spełnienie relacji z art. 243 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o dodatku węglowym zawarte jest na zakładce:

„Art. 28 Dodatek węglowy”

Zmiany wynikające z art. 28 ustawy o dodatku węglowym polegające na wyłączeniu poręczeń i gwarancji z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia poprawiają relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego informacje z zakładki „Art. 28 dodatek węglowy” należy dodać do objaśnień do WPF wyłącznie wtedy gdy JST w latach 2023-2025 nie spełnia dotychczasowych, nie zmienionych jeszcze formuł.

Jednocześnie informujemy, że udostępnienie w systemie kompletu zmian w formularzu WPF zależne jest od uchwalenia oraz opublikowania kolejnych przepisów modyfikujących reguły limitu spłaty zadłużenia, które są zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (projekt dostępny na stronie Sejmu RP – druk nr 2542).

 

O udostępnieniu aktualizacji systemu BeSTi@ zawierającej komplet niezbędnych zmian w zakresie obsługi WPF wynikający z obu ww. regulacji poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

 

Przypominamy, że z dniem 13.10.2020 r. zakończyło się wsparcie przez firmę Microsoft dla pakietu biurowego Office 2010, zatem w przypadku ewentualnych problemów dotyczących używania raportu w ww. wersji należy skorzystać z aktualnie wspieranych wersji Microsoft Office.