4 maja 2021
Drukuj
Komunikat „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych”

Jeżeli podczas otwierania formatki sprawozdania Rb-27s lub podczas otwierania okresu sprawozdawczego IV Kwiecień pojawia się komunikat: „Wystąpił poważny błąd w trakcie przygotowania reguł kontrolnych. Reguły kontrolne nie zostaną wykonane”, należy:
SJO BeSTi@:
1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02)
2. Zaktualizować słownik reguł kontrolnych. W tym celu należy w module Administracja (uwaga: moduł ten wybieramy z poziomu konta użytkownika, nie sysadmina!) ustawić się na gałęzi Reguły kontrolne, po czym wybrać zakładkę Plik i opcję Importuj z serwera dystrybucyjnego

BeSTi@:
1. Upewnić się, że zainstalowana jest najnowsza wersja programu (7.012.03.02)
2. Jeżeli po aktualizacji problem nadal występuje, należy przetworzyć najświeższą paczkę z regułami kontrolnymi