13 marca 2023
Drukuj
Obsługa sprawozdań Rb-34s w I kwartale 2023 r.

Szanowni Państwo,

w celu poprawnego sporządzenia sprawozdań Rb-34S za I kwartał 2023 r. przypominamy o
konieczności weryfikacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ listy jednostek (moduł „Administracja”,
gałąź „Jednostki”).

Przypominamy, iż począwszy od okresów sprawozdawczych roku 2023, uległ zmianie sposób
wprowadzania informacji o rachunkach o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych (rachunki oświatowe) w słowniku jednostek, na podstawie których oba systemy generują
formatki sprawozdań Rb-34S.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dodawania ww. rachunków w systemie BeSTi@ opisane
zostały w poradniku „Zmiany w obsłudze jednostek, w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@, od wersji
7.039.00.16 – poradnik użytkownika” w pkt 4. lit. b.

Poradnik dostępny jest na stronie internetowej www.budzetjst.pl pod adresem
https://budzetjst.pl/zmiany-w-obsludze-sprawozdan-poradnik-i-szczegolowy-przewodnik-krok-po-
kroku/