26 lutego 2024
Drukuj
Przypomnienie o terminie składania informacji o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych wg stanu na 31.12.2023

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że zbliża się termin przekazania informacji o środkach otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 5a znowelizowanej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do złożenia informacji do Ministra Finansów w zakresie wykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w terminie do dnia 1 marca 2024 r. – według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany wzór informacji o środkach z Funduszu Pomocy dla JST (składanej według stanu na 31 grudnia 2023 r.) do wypełnienia i przesłania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów: /bx1qpt265q/SkrytkaESP

Informację składają wyłącznie te jednostki samorządu terytorialnego, które nie wykorzystały w pełnej wysokości środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Link do strony zawierającej komunikat oraz wzór:

Informacja jednostki samorządu terytorialnego o środkach z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych według stanu na 31 grudnia 2023 r.