27 czerwca 2023
Drukuj
[Przypomnienie] Ważny termin wysyłki korekt Rb za 2022 r.

W związku z prowadzonymi pracami nad projektem ustawy budżetowej Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że podstawą do wyliczenia wysokości subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024 są dane wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem korekt złożonych do regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zwraca się z uprzejmą prośbą do jednostek samorządu terytorialnego o pilne przekazanie w w/w terminie do regionalnych izb obrachunkowych – za pośrednictwem informatycznego systemu BeSTi@ – przygotowywanych, lecz jeszcze nie wysłanych korekt sprawozdań Rb-PDP, RB-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS za 2022 r.