5 kwietnia 2022
Drukuj
Usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań jednostkowych.

W celu usprawnienia procesu podpisywania sprawozdań jednostkowych (w szczególności Rb-Z i Rb-N jednostek budżetowych) wprowadzono do systemów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@ następujące zmiany :

  1. Wyłączono walidację użycia tego samego certyfikatu do podpisu sprawozdań więcej niż jednej jednostki.
  2. Wyłączono weryfikację zgodności nazwiska odczytanego z certyfikatu podpisu elektronicznego z informacjami zapisanymi w module „Administracja” systemu Bestia/SJO BeSTi@.

Powyższe zmiany będą szczególnie przydatne w jednostkach obsługujących (zapewniających wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy) korzystających z systemu SJO BeSTi@ lub BeSTi@.

Jednocześnie informujemy, że podpis pod sprawozdaniem powinna złożyć osoba do tego uprawniona, zaś weryfikacja prawidłowości podpisu (w tym sprawdzenie czy sprawozdanie zostało podpisane przez uprawnioną osobę) należy do obowiązków odbiorcy sprawozdań jednostkowych.