23 listopada 2023
Drukuj
WAŻNA AKTUALIZACJA SYSTEMU – dotyczy WPF ze średnią 3-letnią dla lat 2022-2025

Szanowni Państwo,

W wyniku analizy przekazywanych systemem BeSTi@ projektów wieloletniej prognozy finansowej stwierdzono przypadki niekompletnego wypełnienia przez niektóre JST danych historycznych niezbędnych do poprawnego wyliczenia średniej ze wskaźników jednorocznych ujmowanych w relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przypadki te dotyczą tylko i wyłącznie dokumentów WPF, w których dla lat 2022-2025 stosowana jest średnia 3-letnia.

Na skutek powyższego, tj. nie wypełnienia danych historycznych za 2019 rok (i/lub za 2020) maksymalne indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia wyliczane przez system dla roku 2026 (i/lub 2027) w poz. 8.3 oraz 8.3.1 były zaniżane – co w praktyce oznacza, że uwzględnienie w średniej brakujących obecnie wskaźników jednorocznych – poprawi relację z art. 243 na 2026 rok i ewentualnie na 2027.

Nie ma więc praktycznie ryzyka, że po wprowadzeniu brakujących danych historycznych relacja z art. 243 się pogorszy.

W związku z powyższym – planowane jest na 24.11.2023 r. udostępnienie poprawki, która usunie błąd w funkcji importu wieloletniej prognozy finansowej w formacie XML (np. z systemów zewnętrznych) polegający na tym, że do systemu wczytywana była tylko część danych historycznych.

Ponadto w najbliższym czasie – po udostępnieniu poprawki systemu – zostaną przesłane modułem Komunikacja dodatkowe reguły kontrolne zawierające mechanizmy kontroli kompletności oraz zgodności danych historycznych ze sprawozdaniami Rb (m.in. dochodów bieżących oraz wydatków bieżących) w szczególności dla lat 2019-2020 niezbędnych do wyliczenia średniej stanowiącej podstawę oceny spełnienia relacji z art. 243 dla 2026 r.

Jednocześnie informujemy, że opisane wyżej problemy nie występują w dokumentach WPF, w których dla lat 2022-2025 stosowana jest średnia 7-letnia.