1 grudnia 2022
Drukuj
Zmiany dotyczące sporządzenia sprawozdań za IV kwartał 2022 r. (ważne wskazówki)

Szanowni Państwo,

informujemy, że jedynym sposobem sporządzenia sprawozdań zbiorczych za IV kwartału 2022 r. będzie utworzenie ich bezpośrednio w systemie BeSTi@ poprzez agregację, z zaimportowanych lub wprowadzonych ręcznie do systemu, sprawozdań jednostkowych. Funkcja importu sprawozdań zbiorczych oraz możliwość edycji sprawozdań zbiorczych zostaną zablokowane. Powyższa zasada dotyczyć będzie także kolejnych okresów sprawozdawczych.

 

W przypadku wykorzystywania systemów zewnętrznych, których używają Państwo do wspierania procesów sprawozdawczości (w tym systemów Finansowo – Księgowych) warto zweryfikować, czy systemy te posługują się formatami wymiany danych obejmujących sprawozdania jednostkowe zgodnymi z dokumentacją systemu BeSTi@. Jeśli nie spełniają powyższych wymagań sugerujemy jak najszybsze dostosowanie Państwa systemów (zgłoszenie problemu wykonawcom tych systemów), tak aby umożliwiały eksport (i ewentualnie import) sprawozdań jednostkowych w formacie i strukturze akceptowanej przez system BeSTi@. W przeciwnym wypadku, w celu sporządzenia sprawozdań zbiorczych, będzie istniała konieczność wprowadzenia sprawozdań jednostkowych do systemu BeSTi@ ręcznie.

 

Ponadto informujemy, że w kolejnej wersji systemu będzie dostępna nowa funkcja znacznie przyspieszająca proces importu sprawozdań jednostkowych z plików xml, polegająca na zainicjowaniu hurtowego importu wielu plików sprawozdań jednostkowych, pochodzących z wielu jednostek organizacyjnych, znajdujących się (zapisanych) w tym samym katalogu. Szczegóły dotyczące tego mechanizmu zostaną opisane w odrębnym komunikacie, w momencie udostępnienia wersji obsługującej omawianą funkcjonalność, wraz z omówieniem zmian w sposobie sporządzania i wysyłania sprawozdań.

Warto zaznaczyć, że system BeSTi@ już teraz umożliwia import wielu sprawozdań jednostkowych z jednego pliku xml, co może znacznie ułatwić prace, szczególnie większym jednostkom.

 

 

Powyższe zmiany mają związek z uruchamianym procesem przekazywania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, co w szczególności wiąże się z koniecznością przechowywania sprawozdań jednostkowych w systemie BeSTi@ (https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/sprawozdawczosc-budzetowa-wynikajaca-z-rozporzadzenia-ministra-finansow/).