29 września 2022
Drukuj
Zmiany systemu dot. obsługi listy jednostek organizacyjnych

Począwszy od aktualizacji systemu BeSTi@ do wersji 7.039.00.16, w związku z przygotowaniem systemu do transferu danych do GUS (projekt SMUP), nastąpią zmiany w zakresie obsługi jednostek w aplikacjach BeSTi@ oraz SJO BeSTi@, a wszystkie zdefiniowane wcześniej jednostki organizacyjne zostaną systemowo zamknięte z końcem 2022 roku.
Zmiany nie dotyczą jednostek z osobowością prawną (samorządowych instytucji kultury, sp zoz, pozostałych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw).

Po aktualizacji programu do wersji 7.039.00.16, jednostki widoczne dotychczas w słowniku jednostek organizacyjnych, zostaną przeniesione do gałęzi „Zamknięte systemowo z końcem roku 2022”. Jednostek tych nie będzie można przywrócić.

Najpóźniej przed rozpoczęciem pracy nad dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami dotyczącymi 2023 r. należy ponownie zdefiniować w systemie jednostki organizacyjne w oparciu o nowe funkcjonalności i procedury, które zostały opisane w niniejszym poradniku.

Główne etapy aktualizacji listy jednostek odpowiadające czynnościom do wykonania w systemie to:
1) zdefiniowanie numeru REGON urzędu
2) dodanie jednostek organizacyjnych zgodnie z nowymi zasadami
a. poprzez kreator „Uaktualnij jednostki organizacyjne z API REGON” na podstawie Rb-Z za IV kw. 2021 r.
b. albo manualnie – każdą jednostkę osobno
3) zdefiniowanie okresów funkcjonowania wydzielonych rachunków jednostek oświatowych, utworzonych na podstawie art. 223 ufp
4) zdefiniowanie innych jednostek (planistycznych) niezbędnych do pracy z modułem „Uchwały”

Szczegółowe informacje związane z w/w zmianą znajdują się w:
• poradniku (dostępny tutaj)
• filmie instruktażowym dla systemu BeSTi@ (dostępny tutaj) oraz SJO BeSTi@ (dostępny tutaj)