25 stycznia 2023
Drukuj
Zmiany w imporcie sprawozdań wynikające ze zlikwidowania w roku 2023 jednostek o typie „Organ” oraz jednostek budżetowych urzędu [szczególnie istotne dla producentów oprogramowania zewnętrznego]

W sprawozdaniach za styczeń 2023 r. oraz w kolejnych okresach sprawozdawczych przygotowując pliki XML zawierające dane sprawozdawcze wchodzące w skład sprawozdania jednostkowego JST (w celu zaimportowania ich do BeSTii) należy stosować następujące oznaczenia w węzłach XML: