Baner

System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego

środa 2020-01-08 08:49 - support

W przypadku zaistnienia potrzeby rekonfiguracji zamkniętego układu dokumentów planistycznych należy zastosować się do opisanej poniżej procedury: Krok 1. JST przesyła do RIO e-mail, w którym będzie znajdować się wykaz dokumentów do usunięcia. Ponadto w e-mailu MUSI znaleźć się opis problemu, który ma zostać rozwiązany. Informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury należy przekazać w następującym układzie: – […]